ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.ΕΛ.Ι.Α.

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΒΑΡΗΣ
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΥ
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ
 ΤΑΜΙΑΣ:  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ
 ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΡΑΚΗΣ
 ΜΕΛΗ:  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΕΣ
   ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΤΣΕΡΗΣ
   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΚΗΣ
   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ